burtų ratas - parašykite mums žinutę

Būrimas su kiaušiniu

Daugelio tautų mituose pripažįstama, kad kiaušinis simbolizuoja pirmapradį gemalą, iš kurio atsirado pasaulis. Liaudies magijoje kiaušinis naudojamas gydyti, užkalbėti, o paskui sunaikinamas, nes tikima, jog jį. sudaužius sugerta neigiama įtaka išsisklaido. Sunaikinus kiaušinį apsisaugoma nuo nelaimių.

Krikščioniškame pasaulyje kiaušinis tapo pavasario bei gamtos atgimimo simboliu ir pradėtas sieti su Kristaus prisikėlimu. Tačiau buitinės magijos ritualuose kiaušinis.- tik priemonė, padedanti atsikratyti blogų kerų.

Norint atsikratyti svetimos neigiamos informacijos reikia kaimiško kiaušinio. Jo nepatariama lakyti šaldytuve. geriausiai burti per pilnatį ir būtinai saulei nusileidus.

Iš pradžių apvalykite namų erdvę. Sujungę tris pirštus: nykštį, rodomąjį ir vidurinįjį – visuose kampuose nubrėžkite Austėjos ženklą – Z raidę.

Po vandens srove nusiplauname rankas ir nuplauname kiaušinį.

Kiaušinį išverdame. Pildami vandenį] puodelį, mintyse kartojame: “Prašau tavęs, kiaušinėli. Išvirk ir padėk išgydyti (tariame savo arba asmens, kuriam buriame vardą) nuo nužiūrėjimo arba prakeiksmo. Lai šis mano noras išsipildo ir pereina į kiaušinį, stebuklingą kamuolėlį”.

Išvirusį kiaušinį išimame iš puodo ir dedame ant stalo, užtiesto balta.staltiese. Ant stalo dega žvakė – jos liepsna apvalo erdvę.

Kiaušinį įdedame į lėkštutę, kurioje guli sidabrinis šaukštelis, peilis bei sidabrinis.žiedelis, į kurį persikels neigiama informacija. Žiedą perliejame vandeniu, paskui palaikome virš apvalančios žvakės liepsnos.

Kiaušiniu triskart trenkiame į lėkštutės vidurį, kad suskiltų Lupame nuo smaigalio. Su apvalytu peiliu (nuplautu vandeniu ir pakaitintu žvakės liepsnoje) nupjauname kiaušinio viršūnėlę. Peilį dedame atgal į lėkštę. Šaukšteliu iškrapštome trynį ir dedame ant servetėlės šalia lėkštutės. Į kiaušinį įdedame žiedą.

Senovės žiniuonės burdamos sakydavo: “Stebuklingas kamuolėli, tu galingas kiaušinėli, prašau apvalyti šį kūną nuo nužiūrėjimo ar prakeiksmo, kad liktų švarus ir neužterštas. Visą blogą energiją sugerki į save nuo šio žmogaus (vardas) tuojau pat. Lai šis žmogus lieka švarus iš vidaus ir išorės”.

Jeigu žmogaus, kurio prašymu atliekame ritualą, nėra šalia, tada turizme jo nuotrauką. Jei žmogus neturtingas, burtus pradedame iš dešinės, o jeigu gyvena pertekliuje, ritualą atliekame iš kairės.

Iš pradžių žvilgsniu nuo žmogaus kūno nuimtą informaciją siunčiame į žemės gelmes. Sakome: “Sudegink, žemele”. Rankoje laikydami kiaušinį, atliekame sukamuosius judesius (kilpas) išilgai kūno po trylika kartų iš priekio ir nugaros. Po to dar tris sukamuosius judesius iš abiejų pusių akių linijos, bambos ir uodegikaulio srityje.

Galiausiai nubrėžiame kilpą ties bamba iš priekio ir nugaros.

Baigę ritualą, ore iš abiejų pusių vėl nubrėžiame Austėjos ženklą.

Nužiūrėjimą nupučiame ir siunčiame žemėn.

Tada dėkojame: “Ačiū Vėjui, Saulei ir Mėnuliui, Gerajai Dvasiai ir Energetinei bangai už išvalytą kūną”.

Užpučiame žvakę, nusiplauname rankas ir sakome: “Žemele, sudegink neigiamą informaciją, prilipusią prie manęs”.

laiško rašymas mums